آلمانی برای شغل B2 و B2 Plus:

دوره‌های زبان برای چه کسانی هستند؟

افرادی که دانش زبان آلمانی را برای یک شغل نیاز دارند. تاکید اصلی بر آمادگی زبانی برای زندگی روزمره کاری در آلمان است.

شما اینها را نزد ما یاد می‌گیرید:

  • آلمانی برای شغل، سطح B2 با واژگان مربوط به شغل خود یا شغل دلخواه مورد هدف
  • آلمانی برای شغل، سطح B2 Plus: عمیق‌ کردن دامنه واژگان، برای ارتباط انعطاف‌پذیر و مستقل. B2 Plus به عنوان رابط میان دانش تخصصی شما از کشور زادگاه‌تان و یکپارچگی در بازار کار آلمان یا یک آموزش تکمیلی دلخواه عمل می‌کند.

آغاز هفتگی ممکن است!

ما با کمال میل در یک گفتگوی حضوری به شما کمک می‌کنیم.

ما آزمون‌های رایگان زبان را برگزار می‌کنیم. در این آزمون‌ها، بررسی می‌کنیم که مهارت زبان شما در چه سطح است.

ما همچنین راهنمایی شغلی و آموزش‌های تکمیلی را در حوزه‌های زیر ارائه می‌کنیم:

پیش‌نیاز، آلمانی سطح B2 است

  • مراقبت/پرستاری/سیستم سلامت
  • بازاریابی/طراحی/وب/اپلیکیشن
  • دفتر/مدیریت/®SAP
  • IT/فن‌آوری اطلاعات
  • دیجیتال‌‌سازی/مدیریت پروژه/آموزش مربی و مشاور
  • انبار/لجستیک

Get in touch!

We're looking forward to your message!